Ledarskap & Organisation

Mänskligt beteende är vårt expertområde, från individens inneboende drivkraft, via våra mellanmänskliga relationer när vi arbetar tillsammans, till hur vi påverkar och motiverar varandra. I våra tjänster riktade mot organisationer tillämpas psykologisk kunskap för att på bästa sätt uppnå individers och gruppers potential och nå verksamhetens mål. Vi arbetar brett med insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Våra konsulter arbetar med att analysera organisatorisk och social arbetsmiljö och hjälper er att ta fram och tillämpa strategier för att utveckla er verksamhet.

 

Nerv driver även en psykologmottagning med tjänster inom klinisk psykologi. För vår kliniska verksamhet, titta in på nervimalmo.se.